Detector de duplicats

Aquesta nova opció permet detectar duplicats dins la teva base de dades. És a dir, ara podras detectar entrades de la teva base de dades que estiguin repetides. 

És un sistema molt útil per a fer una “neteja” de la base de dades i assegurar-nos que només tenim una entrada de dades per a cada soci.

Sovint passa, sobretot quan hem tingut la base de dades en fulls de càlcul com Excel prèviament abans de la digitalització, ja sigui perquè portem molts anys alimentant-la des de diferents departaments, perquè s’han introduït dades incorrectament escrites, perquè sense voler hem creat dues entrades per al mateix soci al actualitzar-hi dades, etc…

Mitjançant el botó “Cerca duplicats” que trobaràs a la part superior esquerra de la pantalla del menú Socis, es processarà la base de dades amb un algoritme que farà un càlcul de probabilitat de duplicitat amb diferents factors i permetrà veure si tenim entrades repetides o bé hem comès errors al introduir dades.
El sistema busca tots els socis de la base de dades, mira un per un si la combinació Nom + Cognom és similar a l’anterior i genera un llistat de les entrades de socis amb possibles duplicats segons el grau de coincidència que hi detecta. 

En el cas que s’hi detectin duplicats, recomanem entrar un per un i comprobar detingudament quina fitxa de soci és la que volem mantenir i així eliminar l’altre o altres. 

Esperem que et sigui útil!