MILLORES D'ESTIU

Configuracions

Hem reubicat les configuracions que es trobaven en la pestanya Opcions dins de “La meva associació”. Ara les trobaras en Configuracions dins del menú Socis, en l’apartat corresponent que indiquem més abaix.

Es tracta de les configuracions d’imatge relatives a la zona de socis i llistats de socis: 

  • Format del nom – Columnes llista socis
  • Reiniciar número de soci – Columnes llista socis
  • Imatge capçalera assistència – Zona de socis
  • Color principal assistència – Zona de socis
  • Color secundari assistència – Zona de socis
  • Pestanyes assistència – Zona de socis
  • Pestanya per defecte – Zona de socis

Formularis de Preinscripció Online

Hem introduït dues noves funcionalitats en la configuració dels formularis de Preinscripció Online.

Aquestes funcionalitats son útils sobretot quan tenim creats més d’un formulari de preinscripció, cada un d’ells dirigit a un segment o tipologia de soci diferent.

Per exemple, dins la nostre base de dades tenim els socis de l’associació segmentats segons la següent tipologia: Socis i Voluntaris. Per cada un d’aquests segments podem tenir un formulari de preinscripció online penjat al nostre web per a convidar a nous socis i voluntaris a que s’inscriguin a la nostre associació.

Camps per defecte:
Aquesta opció serveix per a personalitzar cadascun dels formularis segons a qui vagin dirigits. Permet preomplir dades que apareixeran per defecte en cadascun dels diferents formularis.

Seguint l’exemple de tipologia de soci, si una persona es preinscriu com a Voluntari, ho farà mitjançant el formulari configurat expressament per als Voluntaris en el que per exemple el camp “Tipologia de soci” ja estarà preomplert amb la resposta per defecte “Voluntari”.

Etiquetes per defecte:
El gran avantatge d’aquesta opció és que permet definir Etiquetes per defecte i per tant permet segmentar automàticament dins la base de dades totes les noves inscripcions.

És a dir, a la hora de validar una nova preinscripció online i d’incorporar el nou soci a la base de dades s’etiquetarà automàticament per defecte. El sistema detectarà amb quin formulari de preinscripció s’ha inscrit i automàticament li assignarà l’etiqueta corresponent.

Seguint amb l’exemple, Berrly assignarà l’etiqueta “Voluntari” a la persona que es preinscriu mitjançant el formulari de Voluntaris, i l’etiqueta de “Soci” a aquells que ho facin mitjançant el formulari de Socis.


Accés a la fixta de soci

Per a una major comoditat, ara des del llistat de socis podràs accedir directament a la fitxa de soci fent doble clic en el nom del soci.

D’aquesta manera podràs accedir-hi directament sense haver de visualitzar primer la finestra flotant que fins ara apareixía com a pas previ a l’accés de la fixta de soci. 


Verificador de DNI i IBAN

Ara Berrly detecta si s’introdueixen els camps DNI i IBAN incorrectament i no permetrà guardar la fitxa de soci en cas de detecció d’errors. 

Aquesta característica aplica a la Fitxa de soci, al Formulario de preinscripció i al Formulari d’actualització de dades. 

S’activa des del menú Socis –> Configuracions –> Fitxa de soci/ Formulari de preinscripció/ Formulario d’actualització, activant el botó “Obligatori” dels camps DNI i IBAN de cada un d’aquests formularis. 

Amb aquesta nova característica t’aseguraras tenir les dades DNI i IBAN dels teus socis correctament guardades.

Berrly, millorant el software continuament per a fer-te la gestió més àgil!