1. Home
  2. Docs
  3. General
  4. Dades de l’associació
  5. Usuaris

Usuaris

En aquesta pestanya pots gestionar els usuaris de Berrly, determinar els seus permisos, així com crear nous usuaris i eliminar usuaris. 

Consulta l’apartat Gestió d’usuaris.