1. Home
  2. Docs
  3. General
  4. Gestió d’usuaris

Gestió d’usuaris

Des de la pestanya Usuaris dins de “La meva associació”, és des d’on es podran gestionar tots els usuaris de Berrly, crear-ne de nous, determinar els seus permisos i eliminar-los.  

Recorda que només els usuaris amb perfil de Gestor podran gestionar els altres usuaris.

Hi ha dos tipus d’usuaris amb diferents permisos:

  • Gestor. Aquest usuari té tots els permisos per a accedir i editar totes les dades i funcionalitats del programa. Gestor ho serà per defecte l’usuari que faci el registre, però n’hi pot haver més d’un. Recomanem limitar el número d’usuaris Gestors per tal de vetllar el màxim possible per la protecció de les dades dels nostres socis.
  • Limitat. Aquests usuaris només tenen accés a un número limitat de funcions o permisos. És l’usuari Gestor qui els podrà configurar els seus permisos. 

Pot ser útil, per exemple, quan un usuari només hagi de gestionar la Base de dades però no treballar amb Comunicacions. En aquest cas no caldria que hi tingués accés.
Això permet tenir un control molt més granular de les nostres dades.