1. Home
  2. Docs
  3. General
  4. Gestió d’usuaris
  5. Gestionar permisos

Gestionar permisos

Només els usuaris amb permís de Gestor podrán gestionar els permisos dels usuaris limitats. 

Per a gestionar els permisos de cada usuari, ho farem mitjançant el botó “Gestor” o “Limitat” de l’usuari a qui volguem canviar els permisos i ens aparaixerà la següent pantalla:

Segons els permisos i les funcions que li volguem atorgar a l’usuari en cada apartat de Berrly, triarem del desplegable una de les opcions: Denegat, Lectura, Lectura i escriptura. 

Des d’aquesta mateixa pantalla podrem també canviar el tipus d’usuari a través del desplegable, Limitat o Gestor.