1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Carnets
  5. Creació de carnets

Creació de carnets

Com crear els carnets?

Per a crear un Carnet, només cal fer clic al botó gris  “Creació de carnets” de dalt a la dreta de la pantalla. Al fer clic es desplegaran dos camps de text: 

  • Socis, on hauràs d’introduir a tots aquells socis per a qui vulguis generar un carnet.
  • Vàlid fins, on hauràs d’indicar una data d’expiració de la validesa que li atorgues al carnet. Per a atorgar diferents dates d’expiració a diferents socis, hauràs de crear els carnets d’un en un. 
    Per a atorgar-li una validesa infinita, no caldrà que indiquis cap data d’expiració. 

Per a acabar de crear el carnet, farem clic al botó blau “Afegeix” i ens apareixerà en el llistat de la part inferior com a carnet creat. 
En aquest mateix llistat podràs, mitjançant els botons de la dreta: editar la data de validesa, esborrar el carnet i descarregar el codi QR del carnet. 

Quan un soci apareix en el llistat de color vermell voldrà dir que o bé la validesa del carnet ha expirat o bé que l’hem desactivat. 

Per a activar o desactivar un carnet, entrarem a la icona Edita i seleccionarem SI/ NO del desplegable del quadre de text Actiu