1. Home
 2. Docs
 3. Gestió de socis
 4. Configuracions
 5. Camps configurables

Camps configurables

Camps configurables

Des de camps configurables podràs afegir i personalitzar camps de dades a la fitxa de soci i per defecte, a la teva base de dades, al formulari de preinscripció i al formulari d’actualització de dades.
Es poden afegir tants camps com siguin necessaris en base a les necessitats de recollida d’informació. 

Per afegir un camp només cal posar-hi el nom del camp a la caixa de text Nom del camp, triar el Tipus de camp(*), marcar ON per activar-lo i fer clic al botó “Afegeix”.

(*) El Tipus de camp fa referència al tipus de resposta que vols permetre: 

 • Si/No
 • Número
 • Data
 • Text gran (permet introduir un text de més d’una linea)
 • Text petit (permet introduir una línea de text)
 • Llista desplegable (permet escollir una resposta entre les opcions de resposta que suggereixes per defecte). Les respostes les hauràs de configurar.(**)
 • Llista desplegable múltiple (permet escollir varies respostes de les opcions de resposta que suggereixes per defecte). Les respostes les hauràs de configurar.(**)
 • Enllaç (permet introduir un domini de pàgina web)

Alguns exemples de Camps podrien ser: 

Pares i/o tutors legalsText petit
Experiència professionalText gran
Hospital on fa el tractamentLlista desplegable
MedicamentsLlista desplegable múltiple
Pàgina webEnllaç
Detecció enfermetatData

(**) Llistes desplegables:

Quan escollim llistes desplegables com a camp de resposta, ens apareixerà el botó blau “Opcions per defecte”. Fent clic a aquest botó es desplegarà aquesta finestra on hi haurem d’anar afegint les opcions que volem suggerir com a possibles respostes.

En el camp de text “Afegir opcions” escriurem les opcions i farem clic al botó verd “Afegir”. A mesura que afegim opcions de resposta, s’anirà creant un llistat.

Ara pots comprobar en una fitxa de soci que totes les opcions que has afegit com a possible respostes surten suggerides en el desplegable del camp que has configurat amb llista desplegable.

Tots els camps que afegeixis els podràs mostrar a la fitxa de soci, al formulari de preinscripció online i al formulari d’actualització de dades. 

Tots els camps que afegeixis es mostraran per defecte al final de la fitxa de soci en l’apartat “Sense categoria”.

Per tant, si cal afegir més d’un camp i aquests estan relacionats entre ells, és recomanable afegir una Categoria que els agrupi. La categoria servirà per a visualment endreçar camps de dades que tinguin relació entre ells.

Com agrupo els camps en Categories?

A la part inferior de la pantalla hi ha l’apartat “Editar categories”. Per afegir una Categoria només caldrà introduir el nom de la categoria en la caixa de text “Afegir una nova categoria” i fer clic a “Afegir”. 

Un cop hagis creat la Categoria podras classificar-hi els Camps que recullin informació sobre aquesta categoria. En el llistat de la part superior on hi tenim tots els camps que hem anat creant, podrem escollir la categoria del desplegable.

Seguint l’exemple, dins la fitxa de soci, per a la categoria Dades mèdiques hi tindrem classificats els camps Hospital on fa el tractament, Medicació i Mútua.

Puc eliminar camps configurables?

Els camps que creis no es poden eliminar però si que es poden ocultar de manera que no apareguin en la nostre base de dades. Per a ocultar-los caldrà anar a la configuració de cada un dels documents (Fitxa de soci, Formulari de preinscripció, Formulari d’actualització de dades) i activar amb ON o desactivar amb OFF el camp de la columna Visible.

Pot ser que algún camp t’interessi mostrar-lo a la fitxa de soci (a nivell de consulta intern) però no t’interessi mostrar-lo en els formularis de preinscripció o d’actualització (on els socis hi han d’introduir dades). El sistema permet configurar independentment cadascun dels formularis amb els diferents camps que hi volguem mostrar.