1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Configuracions
  5. Columnes llista de socis

Columnes llista de socis

En aquest apartat podem configurar la visualització de dades del llistat de socis que apareix a la pantalla principal del menú de Socis.


Per defecte, el llistat ens mostrarà únicament el nom del soci i la seva fotografia i des d’aquí podem incloure-hi les columnes de dades que volem visualitzar de forma predeterminada en el llistat de socis. 

Per a configurar les columnes només caldrà indicar en el desplegable de cada columna les dades que volem mostrar i fer clic al botó “Desa”. Podem mostrar-hi fins a un màxim de 3 columnes. 

Des d’aquí també podem predeterminar el número de registres per pàgina que volem que ens mostri el llistat mitjançant l’opció “Núm de socis que es mostren per defecte”.

En l’exemple hem configurat les columnes predeterminades de E-mail, Comunitad autònoma i Mètode de pagament.