1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Configuracions
  5. Fitxa del soci

Fitxa del soci

En aquest apartat apareixen tots els camps de la fitxa de soci, tant els predeterminats com aquells que has configurat.
És des d’aquí on podràs activar (ON) / desactivar (OFF) de la columna Visible tots aquells camps que no vulguis mostrar a la fitxa de soci d’acord amb les necessitats de recollida de dades de la teva associació. De la mateixa manera, podràs marcar si vols que els camps siguin obligatoris a respondre o no mitjançant el ON / OFF de la columna Obligatori.