1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Configuracions
  5. Formulari de preinscripció online

Formulari de preinscripció online

Berrly ofereix l’opció de generar un formulari de preinscripció que permet penjar-lo al web de l’associació i a través del qual els nous socis s’hi poden preinscriure online. El gran avantatge d’aquesta opció és que les dades dels nous socis s’inclouen automàticament a la teva base de dades de forma que no hauràs de tornar a picar les dades. 

Es poden crear tants formularis de preinscripció online com siguin necessaris i són totalment configurables independentment els uns dels altres. Podem personalitzar cada formulari en funció del segment a qui vagi dirigit i per tant, en base a la necessitat de recollida de dades que tinguem per cada un dels segments. 

Per exemple, dins la nostre base de dades tenim els socis de l’associació segmentats segons la següent tipologia: Socis i Voluntaris. Per cada un d’aquests segments podem tenir un formulari de preinscripció online amb dades diferents penjat al nostre web per a convidar a nous socis i voluntaris a que s’inscriguin a la nostre associació. Dels socis probablement necessitarem recollir més dades que les que necessitem recollir dels voluntaris, com per exemple serien les dades bancàries i per tant en el formulari de Socis activarem els camps de dades bancàries mentres que al formulari dels Voluntaris no.

Com podem crear els formularis?

Des del menú Socis, a configuracions i entrant al Formulari de preinscripció online farem clic al botó blau de dalt a la dreta de la pantalla “Nou formulari”. 

Podem canviar-li el nom per a identificar-lo fent clic a sobre del nom del formulari que veurem a dalt a l’esquerra (per defecte ens apareixerà com a Formulari 2). Ara només caldrà configurar-lo. 

A mesura que creem formularis, el desplegable ens deixarà escollir quin formulari volem editar. 

Per a configurar els camps de dades d’un formulari:

En el llistat es mostren tots els camps de dades disponibles, tant els camps predeterminats com els camps configurables que haurem afegit prèviament. 

  • Columna Visible: activant (SI) i desactivant (NO) podem configurar els camps que volguem mostrar en el formulari segons la necessitat que de recollida de dades.
  • Columna Obligatori:  activant (SI) els diferents camps podem configurar-los per fer que siguin obligatoris a contestar. 
  • Camps per defecte: aquesta opció permet pre-omplir respostes per defecte de forma que la persona que ompli el formulari ja no haurà de contestar. Per a configurar la resposta per defecte només cal introduir la resposta predeterminada dins el camp de text.

    Seguint l’exemple de tipologia de soci, si una persona es preinscriu com a Voluntari, ho farà mitjançant el formulari configurat expressament per als Voluntaris en el que per exemple el Camp Tipologia de soci ja estarà preomplert amb la resposta per defecte Voluntari.

Etiquetes per defecte

A la part inferior d’aquesta pantalla trobarem l’apartat d’Etiquetes per defecte. 


Aquesta opció és útil sobretot quan tenim creats més d’un formulari de preinscripció online i permet definir i atribuir a un formulari de preinscripció certes Etiquetes per defecte.
D’aquesta manera el sistema segmentarà automàticament dins la base de dades totes les noves sol·licituds de preinscripció que t’arribin online. A la hora de validar i d’incorporar els nous socis a la teva base de dades ja s’etiquetaran per defecte sense haver-ho de fer manualment. El sistema detectarà amb quin formulari de preinscripció s’han inscrit els nous socis i automàticament els assignarà l’etiqueta corresponent que hagis determinat per defecte.

En aquest apartat ens apareixeran els Grups d’etiquetes que tinguem configurats dins el menú Etiquetes. Només caldrà escollir quina o quines Etiquetes volem que s’assignin automàticament quan algú es preinscrigui amb el formulari que estem configurant. 

Seguint amb l’exemple, Berrly assignarà l’etiqueta Voluntari a la persona que es preinscriu mitjançant el formulari Preinscripció de Voluntaris, i la de Soci a aquells que ho facin mitjançant el formulari de Socis.

Text legal

Per a afegir Text legal a un formulari: A la part dreta de la pantalla hi ha un botó verd “Afegir text legal”. Fent-hi clic podrem afegir un títol i el Text Legal que volem incloure en el formulari de preinscripció. Se n’hi poden incloure més d’un. 

Un cop haguem configurat el formulari podem previsualitzar-lo fent clic a la icona de l’ull, d’aquesta forma veurem com queda visualment el formulari abans de penjar-lo al web de l’associació.

Com podem posar el formulari en línia?

Per cada formulari que creem el sistema generarà un enllaç que mostrarà en la part de color verd d’aquesta pantalla. Aquest enllaç és el que haurem de penjar al web de l’associació o a les nostres reds socials si volem activar les preinscripcions online. 

Notificació de sol.licituts de preinscripció

Quan tinguis sol·licituts de noves preinscripcions online el sistema t’avisarà mitjançant el botó “Preinscripcions” que només apareixerà a la part superior dreta de la pantalla del menú Socis quan hi hagi preinscripcions de nous socis pendents a validar. El mateix botó t’indicarà el número de preinscripcions pendents a validar. 

Fent clic en aquest botó es desplegarà un llistat amb totes les preinscripcions pendents de revisar i validar per incloure el nou soci a la base de dades automàticament.

Fent clic a la icona de fitxa de soci de la dreta el sistema mostrarà el formulari de preinscripció omplert pel nou soci amb les seves dades, que només hauràs de “Desar” amb el botó blau que trobaràs a la part inferior dreta per tal d’incorporar-lo a la teva base de dades i crear el nou soci.