1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Etiquetes
  5. Etiquetes dinàmiques

Etiquetes dinàmiques

Les etiquetes dinàmiques serveixen per assignar etiquetes de forma massiva i automàtica. Aquesta opció s’executa amb el botó gris “Afegir dinamisme”.

És un dinamisme que permet crear i assignar etiquetes automàticament en base a dades i paràmetres que ja tenim dins la base de dades. És un sistema molt útil per a tenir els socis i les seves etiquetes sempre actualitzades en funció de si canvien certs paràmetres de les seves dades personals.

Per exemple, podem crear l’etiqueta “Menor d’edat” i mitjançant un dinamisme el sistema detectarà tots aquells socis que siguin menors de 18 anys i els hi assignarà automàticament l’etiqueta “Menor d’edat”. De la mateixa manera es pot configurar que quan el sistema detecti que un soci amb l’etiqueta “Menor d’edat” ha complert la majoria d’edat se li retirarà automàticament l’etiqueta.

  1. Haurem d’escollir l’opció d’afegir o treure etiqueta depenent de si volem assignar o retirar etiquetes.  
  2. Seleccionar el camp de la fitxa de soci que contingui les dades en base a les quals volem assignar l’etiqueta (en aquest exemple Edat)
  3. Escollir l’operador condicional en base al qual el sistema farà l’operació d’assignar o retirar
  4. Introduir el valor condicional per a que es compleixi l’assignació o retirada de l’etiqeuta
  5. Finalment farem clic al botó “Afegeix”

Un cop configurat i definit el dinamisme veurem les regles establertes en la part superior de la pantalla.