1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Socis
  5. Cercar duplicats

Cercar duplicats

Aquesta opció permet detectar duplicats dins la teva base de dades. És a dir, podras detectar entrades de la teva base de dades que estiguin repetides. 

És un sistema molt útil per a fer una “neteja” de la base de dades i assegurar-nos que només tenim una entrada de dades per a cada soci.

Mitjançant el botó “Cerca duplicats” que trobaràs a la part superior esquerra de la pantalla del menú Socis, es processarà la base de dades amb un algoritme que farà un càlcul de probabilitat de duplicitat amb diferents factors i permetrà veure si tenim entrades repetides o bé hem comès errors al introduir dades.

El sistema busca tots els socis de la base de dades, mira un per un si la combinació Nom + Cognom és similar a l’anterior i genera un llistat de les entrades de socis amb possibles duplicats segons el grau de coincidència que hi detecta. 

IMPORTANT, pot ser que el sistema detecti com a duplicats aquells socis que siguin germans o bé que tinguin el mateix cognom ja que detecta un alt % de coincidència en la combinació nom+cognom. 

En el cas que s’hi detectin duplicats, recomanem entrar un per un i comprobar detingudament quina fitxa de soci és la que volem mantenir i així eliminar l’altre o altres.