1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Socis
  5. Crear nou soci

Crear nou soci

A dalt a la dreta de la pantalla principal del menú Socis veuràs el botó “Crear nou soci”.

Fent clic al botó, accediràs a la fitxa de soci on hi podràs complimentar les seves dades personals (pots deixar camps en blanc). Un cop fet això, al final de tot de la fitxa, fes clic sobre el botó “Desa”. 

També hi ha l’opció del botó “Desa i envia correu de benvinguda”. Amb aquesta opció el sistema envia automàticament un correu de benvinguda al soci que acabes de donar l’alta. Aquest correu és configurable.  

La fitxa de soci, i per tant els camps a complimentar són completament configurables segons les necessitats de recollida de dades que cada associació tingui. Algunes associacions tenen alguns camps que són propis de la seva activitat i els cal recollir aquestes dades.
Entrant en el menú Configuracions pots configurar i afegir camps a la fitxa de soci.