1. Home
  2. Docs
  3. Gestió de socis
  4. Socis
  5. Gestió de families

Gestió de families

Aquesta opció permet agrupar els membres socis d’una mateixa familia dins la nostre base de dades.

Quins són els avantatges? 

  • Permet identificar a un membre de la familia com a persona de contacte principal de la familia.  Això es fa marcant-lo com a “Cap de familia”. En una familia hi pot haver més d’un cap de familia. 
  • Permet centralitzar en un sol membre els cobraments dels deutes de tots els membres socis de la seva familia. És a dir, en cas que 3 persones sòcies d’una mateixa familia tinguin les mateixes dades bancàries, el sistema detecta que 3 socis tenen el mateix número de compte i agrupa el cobrament dels seus deutes en un sol rebut que anirà a nom del soci marcat com a “Cap de familia”. 
  • Permet vincular un soci a les dades de pagament d’un altre soci. Aquesta opció  és molt útil quan tenim socis menors d’edat que no tenen número de compte bancari i per passar-los el rebut el vinculem a la forma de pagament d’un altre soci (pares o tutor legal). 

Com agrupo socis per families?

Primer de tot cal tenir activat el camp Familia en la pàgina de configuració de la Fitxa de soci. Per activar-lo només cal que la columna Visible estigui en SI de color verd.

Un cop activat, entra a la Fitxa de soci de cada un dels socis de la familia que vulguis agrupar i en el camp Familia introdueix el Cognom de la familia. 

Com identifico al Cap de familia? 

Marcant la casella “Cap de familia” de la fitxa de soci identificaràs al soci com a persona de contacte principal i en el seu cas, serà la persona a nom de qui aniran els rebuts dels cobraments que faci l’associació. 

A la fitxa de soci de cada un dels membres de la familia apareixerà un llistat de tots els membres que pertanyen a la seva familia i en negreta indicarà el Cap de familia. 

Com vinculo les dades de pagament d’un soci a les d’un altre soci?

A la mateixa fitxa de soci en l’apartat de les dades de pagament s’haurà de seleccionar del desplegable l’opció “Càrrec al compte d’un familiar”. 

Un cop seleccionada aquesta opció, ens apareixerà un desplegable on hi haurem de seleccionar el familiar a qui volem vincular-hi les dades de pagament. Recorda desar els canvis amb el botó “Desa” de la part inferior dreta de la fitxa de soci.