Berrly Cloud Release #35

Berrly Saas - Gestió de socis, gestió d'organitzacions, gestió de clubs esportius
Comparteix aquest article

Nova actualització del sistema a data dilluns 11 d’abril de 2022

Millores al Release #35 de Berrly:

Features and improvements in Berrly Release #35:

 1. Added an SMS confirmation text that shows the approximate cost of the communication when programming an SMS communication
 2. Added the possibility to download a member card from its member zone
 3. Added a new list on the App section that will display the members that have downloaded the App at least once
 4. Created a new method that will detect and required an extra confirmation step via email when creating new preregistered member
 5. Now its possible to delete bank accounts from payment methods when viewing and setting up a transfer to account payment method
 6. Re-implemented a system that will detect and display a note when a member’s national id number is a duplicate of another member’s
 7. When viewing a collective that has no subscribed members, it won’t be displayed anymore on the member’s collective list
 8. Improvements to the Donations Certificate system
 9. Improved the algorithm that finds and detects duplicated members

Bugfixes in Berrly Release #35:

 • Adjusted and fixed the Berrly Demo environment
 • Fixed an issue where new organizations wouldn’t have a default collective type created
 • Fixed an issue where the calculation of the transaction wasn’t correct
 • ‘Fixed’ an issue where the dynamic tags of member’s command was not working at all
 • Resolved an error that was not displaying the correct amount of new registered and updated members
 • Other small fixes of the improvements and new features implemented in this release

Other minor fixes in Berrly Release #35:

 • Changed the fields of name to legal name and trade name when a person is juridical
 • Internally ordered all the translations files (**note**: some of the translations in the last month have been lost)
 • Some of the missing translations have been (and are still being) recovered (hotfixes)
 • Improved the news/notification system (ring bell at the top-left side): now it’s possible to edit and the CrUD has been overall improved

Us expliquem en detall a continuació què volen dir cadascuna d’aquestes millores:

1. Added an SMS confirmation text that shows the approximate cost of the communication when programming an SMS communication

S’ha afegit un missatge de confirmació d’enviament d’SMS massius que avisa del cost aproximat de l’enviament a l’usuari abans de fer efectiu l’enviament. Recordem que el cost d’enviament d’SMS massius a la base de dades de Berrly és una funcionalitat que té un cost addicional ja que fem servir un proveïdor extern; els costos de la línia telefònica no estan coberts amb la tarifa mensual, sigui quin sigui el pla contractat.

2. Added the possibility to download a member card from its member zone

S’ha afegit la possibilitat de descarregar el carnet de soci des de l’apartat de la zona privada. Això permet descarregar el carnet sencer en un fitxer en format PDF, o bé només el codi QR, que permet al soci tenir el seu carnet digital amb codi QR sempre disponible, també quan no té connexió a Internet.

3. Added a new list on the App section that will display the members that have downloaded the App at least once

S’ha afegit un nou llistat de “Socis” a l’apartat “App”, al menú esquerra dins el mòdul d’administració de Berrly. Aquest apartat ara mostra una llista amb els socis que s’han descarregat i instal·lat la App mòvil de la organització, data i hora en que es va fer. Això permet saber quins usuaris fan servir la App de la organització. Aquest sistema es farà servir en el futur per a donar la possibilitat als nostres clients d’implementar campanyes de marketing ultra segmentades a la App mòvil.

Berrly App download record
Berrly App download tracking record

4. Created a new method that will detect and required an extra confirmation step via email when creating new preregistered member

Als formularis de preinscripció online a les organitzacions, hem instal·lat un sistema que detecta possibles duplicats. Aquest sistema es dispara quan un usuari que intenta registrar-se posa una adreça de correu electrònic prèviament existent al sistema. Si en qualsevol dels 3 camps de correu, es detecta un correu que tingués alguna mena de vinculació anterior amb la base de dades del sistema, Berrly avisarà la persona que s’estigui intentant tornar a inscriure per a confirmar que això és correcte, i li recordarà a l’usuari existent que potser el que vol, en comptes de tornar-se a registrar a la organització, és només “Recuperar la contrassenya” del seu compte existent.

5. Now its possible to delete bank accounts from payment methods when viewing and setting up a transfer to account payment method

Ara ja és possible esborrar els números de compte bancaris dels socis a l’hora de seleccionar mètodes de pagament al menú de comptes ordenants. És una millora respecte el que hi havia anteriorment, ja que un cop es donava d’alta una compte bancari associat a un soci, no es podia modificar ni esborrar. Ara es poden esborrar comptes antics o erronis i afegir-ne de nous.

Berrly IBAN eraser
Berrly IBAN eraser

6. Re-implemented a system that will detect and display a note when a member’s national id number is a duplicate of another member’s

S’ha reimplantat un sistema de detecció de duplicats de DNI i de documents d’identitat. Ara es fa display d’un avís des de la vista d’usuari d’administrador quan es detecta que el DNI d’un soci és el mateix que d’algun altre soci per a que l’administrador revisi quin dels dos usuaris és el correcte.

7. When viewing a collective that has no subscribed members, it won’t be displayed anymore on the member’s collective list

S’ha modificat la vista de col·lectius per a que si un d’aquest grups o col·lectius no té socis vinculats, desaparegui del llistat (perquè està buit i s’entèn que ningú forma part d’aquest col·lectiu). D’aquesta manera, es fa neteja de manera automàtica de col·lectius buits i sempre poden crear-se de nous si són necessaris.

8. Improvements to the Donations Certificate system

S’ha millorat el sistema d’emissió de certificats de donacions, seguint els requeriments del Model 182 de la AEAT. Ara aquest mòdul permet emetre certificats de donacions de manera massiva per a tots els socis que hagin fet aportacions econòmiques a la organització.

9. Improved the algorithm that finds and detects duplicated members

Hem millorat internament l’algorisme que fem servir per a detecta duplicats de socis pertanyents a la base de dades de la organització.

 

A més de totes aquestes millores, s’han arreglat almenys 10 errors menors o laterals que optimitzen molt el funcionament de Berrly en general. Entre altres coses, ja s’ha arreglat l’entorn de demo pública de Berrly, que ja s’hi pot accedir de manera oberta i gratuïtament. Gràcies al vostre feedback i als tickets de suport que ens feu arribar, anem construint cada cop un software més estable i complert. Les vostres aportacions són vitals per a nosaltres i per a tota la comunitat d’usuaris de Berrly!

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de suport tècnic: https://app.berrly.com/help

Gràcies per la vostra confiança!

Comença la teva prova gratuïtament

Prova Berrly durant 15 dies

STANDARD

39 /mes
 •  

ADVANCED

89 /mes
 •  
RECOMENADA

PREMIUM

199 /mes
 •  

Software de gestió de socis i organització d’esdeveniments per a clubs esportius i non-profits.